การแต่งครัว บ้านพักเพชรบูรณ์ พัทยากลาง ที่พัก พัทยาเหนือ ที่พัก แมนชั่น พัทยาเหนือ บ้านดุสิตพัทยา

การแต่งครัว ข้อบังคับที่หมู่ชนชาวห้องชุดควรเข้าใจแจ่มแจ้งคือ พระราชบัญญัติห้องชุด พ.ศ. 2522 (ล่าสุด พ.ศ.2551 ฉบับที่4 ) ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ออกกฎปฏิบัตินี้มาก็เพราะว่า ในปัจจุบันนี้ปมปัญหาในด้านที่พักอาศัยภายในเมืองได้เพิ่มทวีมากขึ้น การแต่งครัว ในเบื้องแรกผู้อยู่คอนโดฯ ควรรู้จักมักคุ้นกับคำว่า ห้องชุด คืออาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือสิทธิ์ขาดออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เฉพาะบุคคล และสิทธิ์ขาดร่วมในทรัพย์สินส่วนรวม ทรัพย์สมบัติเฉพาะบุคคล ได้แก่ คอนโดมิเนียมรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างหรือเนื้อที่ที่จัดไว้ให้เป็นของผู้ครอบครองห้องชุดแต่ละราย และ คอนโดมิเนียม หมายความว่า การแต่งครัว ส่วนของคอนโดมิเนียมที่แยกการถือสิทธิ์ขาดออกได้เป็นส่วนเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล ส่วน ทรัพย์ส่วนกลาง ก็คือ ส่วนของห้องชุดที่มิใช่อาคารชุด เนื้อที่ตำแหน่งคอนโดมิเนียม และที่หรือธนสมบัติอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อผลดีร่วมกันสำหรับผู้ครอบครองร่วมนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

    No related posts found

Related Search

Speak Your Mind