ขยายโครงการคอนโด อพาร์ทเมนท์เปิดไหม่ ติด บีทีเอส อพาร์ทเม้นท์ ถวสะพาควาย อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ใ้ห้เช่า รัชดาภิเษก กรุงเทพ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าห้วยขวาง

ขยายโครงการคอนโด กฎปฏิบัติที่มวลชนชาวคอนโดมิเนียมควรทราบคือ พระราชบัญญัติห้องชุด พ.ศ. 2522 (ล่าสุด พ.ศ.2551 ฉบับที่4 ) ซึ่งเป้าหมายที่ออกกฎปฏิบัตินี้มาก็เพราะว่า ในปัจจุบันนี้โจทย์ในด้านที่พักภายในเมืองได้เพิ่มทวีเพิ่มมากขึ้น ขยายโครงการคอนโด ในเบื้องแรกผู้อยู่คอนโดฯ ควรรู้จักกับคำว่า อาคารชุด หมายถึงอาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือสิทธิ์ขาดออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยสิทธิ์ขาดในทรัพย์ส่วนตัว และกรรมสิทธิ์ร่วมในสินทรัพย์ส่วนกลาง ทรัพย์สมบัติส่วนตัว ได้แก่ ห้องเช่ารวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างหรือเนื้อที่ที่จัดไว้ให้เป็นของผู้ครอบครองอาคารชุดแต่ละราย และ ห้องพัก คือ ขยายโครงการคอนโด ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือสิทธิ์ขาดออกได้เป็นส่วนเจาะจงของแต่ละบุคคล ส่วน ทรัพย์ส่วนกลาง ก็คือ ส่วนของห้องชุดที่มิใช่อาคารชุด ที่ดินตำแหน่งที่อาคารชุด และที่ทางหรือธนทรัพย์อื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อผลดีร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วมนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

    No related posts found

Related Search

Speak Your Mind