คอนโดหลุดจํานองธนาคารอาคารสงเคราะห์ real estate bangkok ภาพ ตกแต่ง ภายใน บ้าน บ้าน knockdown การตกแต่งบ้าน โครงการบ้าน รัตนาธิเบศร์

คอนโดหลุดจํานองธนาคารอาคารสงเคราะห์ คำว่า แมนชั่น มาจากภาษาอังกฤษว่า mansion เป็นคำพูดที่ใช้โดยคนอังกฤษ สมดุลกับคำว่า condominium ของคนอเมริกัน ยิ่งไปกว่านี้ยังใช้หมายความว่าบ้านขนาดมโหฬารมากหรือ คฤหาสน์ ก็ได้ด้วย คนไทยนิยมประยุกต์ใช้ตั้งชื่ออาคารชุดขนาดใหญ่ดังที่อยู่ (ที่อยู่บนตึกสูงเสียดฟ้า) มีสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกครบครัน แบ่งเป็นหลายห้องหับย่อย หรือแม้แต่หลายชั้นในคอนโดมิเนียมหนึ่งๆ ทั้งหมด ทางกฎหมายข้อบังคับ คอนโดหลุดจํานองธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตึกแล้วถือเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ โรงเรือนเพื่อการพักรวม แต่การจับจองแล้ว คอนโด มีเจ้าของหลายคน และมีภาคศูนย์กลางเพื่ออรรถประโยชน์ส่วนรวมเหมือนๆบ้านจัดสรร และก็มีนิติบุคคลจัดการตึกเหมือนกับนิติบบุคคลที่คุ้มครองหมู่บ้านจัดสรร คอนโดหลุดจํานองธนาคารอาคารสงเคราะห์

บทความที่เกี่ยวข้อง

    No related posts found

Related Search

Speak Your Mind