คอนโด จันทรเกษม ห้องนั่งเล่นในคอน ห้องน้ําธรรมดา เเต่ดูดี ห้องพัก วิภาวดี ห้องพัก ให้เช่า รัชดา32 ห้องพัก1ห้องนอนในตัวแถวสุขุมวิท สุทธิสาร ห้องพักหลังราม

คอนโด จันทรเกษม มหานครกรุงเทพฯกล่าวได้ว่านับวันการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตทุกวันของชาวกรุงยุคใหม่แทบจะไม่แตกต่างจากเมืองหลวงอีกหลายเมืองทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพักในอาณาเขตใจกลางเมืองหรือพื้นที่ในเมืองที่สมัยนี้กลายเป็นหนทางอันดับแรกไปแล้ว จากเดิมนิยมเลือกซื้อบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์เป็นต้นฉบับ คอนโด จันทรเกษม จากจำนวนรวมชาวเมืองล่าสุด ณ สิ้นปี 2552 พาดพิงสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่5.7 ล้านคน แยกเป็นหมู่ชนชายกว่า2.7 ล้านคนและหญิงกว่า 2.9 ล้านคน เฉพาะส่วนที่เป็นประชาชนที่มีสำมะโนครัวในกรุงเทพฯ ไม่นับรวมผลรวมมวลชนปกปิดที่เข้ามาพักและปฏิบัติงานในกรุงเทพฯและที่ดำเนินเข้ามาแบบเช้า-เย็นกลับอีกในปริมาณเกือบเท่า ๆ กัน คอนโด จันทรเกษม รวมแล้วมีหมู่ชนที่อยู่และปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครมากถึงกว่า10 ล้านคนจึงเป็นไปได้สูงที่ภายในปี2576 หรืออีก23 ปีข้างหน้า กทม.จะกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เมกะซิตี้ หรือ มหานคร มีอัตราความหนาแน่นของหมู่ชนและความก้าวหน้าเสมอเมืองขนาดใหญ่แห่งอื่น ๆ ในโลก

บทความที่เกี่ยวข้อง

    No related posts found

Related Search

Speak Your Mind