ทองหล่อ คอนโด กรองทองแมนชั่น บางกะปิ คอนโด ivy ปิ่นเกล้า คอนโด the next condo plan condo u delight

ทองหล่อ คอนโด แม้ว่ากฎเกณฑ์ก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ให้นิติฯ มีกิจธุระระวังอุทกภัย แต่งานการหลักตามข้อบัญญัติคือ นอกจากกำหนดระเบียบการใช้ประโยชน์ทรัพย์ส่วนรวม ยังต้องทำดูแลรักษาสมบัติส่วนรวม จัดให้มีบริการส่วนกลางต่างๆ และรักษาสาธารณูปโภค ทองหล่อ คอนโด การอยู่อาศัยและการจราจร เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ทั้งยังสามารถเป็นโจทก์ในคดีความที่ศาลแทนสมาชิกลูกบ้านได้ ลูกบ้านมีอำนาจดูแลสอดส่องให้ผู้จัดการและนิติบุคคลอาคารชุดปฏิบัติหน้าที่ หากยกเลิกสะเพร่าก็ต้องลุกขึ้นมาใช้อำนาจ เช่น เข้าชื่อกันขอเปิดประชุมเพื่อขอความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ลูกบ้านในเรื่องต่างๆ เรียกประชุมเพื่อโหวตเสียงขับออกไปหรือไม่ก็อย่าไปเลือกเข้ามาเป็นกรรมการอีก ทองหล่อ คอนโด เพราะฉะนั้น เมื่อนิติบุคคลไม่ทำการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนรวมให้ดีตามควร ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ หากเกิดความเสื่อมก็อาจทวงสิทธิ์เอาเรื่องได้ ไม่ใช่เพียงชุมนุมกันบ่นกันไปมา แต่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการชื่ออะไรหน้าตาอย่างไรยังตอบไม่ได้ รู้จักแต่รปภ.ใต้ตึกเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

    No related posts found

Related Search

Speak Your Mind