ราคาบานเลื่อน ตกแต่งสวน ระเบียงหลังห้อง ตกแต่งห้องคอนโด ตกแต่งห้องด้วยกระจก ตกแต่งห้องนั้งเล่น

ราคาบานเลื่อน ไวนิล (VINYL ) คือโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีสมญาอย่างเป็นทางการรวมความว่า Unplasticised Polyvinyl chloride ขวางเชิงได้จากน้ำทะเล และกรรมวิธีผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์เป็นโพลิเมอร์ขั้นพื้นฐานที่มีคุณลักษณะพิเศษกว่าโพลิเมอร์ หรือพลาสติกสามัญ มีความเสถียรสูงไม่ลามไฟ คงทนถาวรต่อภาวการณ์แวดล้อม บริสุทธ์ไม่เป็นพิษ และสามรถแปรรูปเป็นของซื้อของขายต่างๆได้ มากมาย จึงเป็นที่นิยมในการผลิต ในการผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมถึงส่วนส่วนรถราต่างๆสำหรับในอุตสาหกรรมการประดิษฐ์ได้นำไวนิลมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ราคาบานเลื่อน โดยเฉพาะการผลิตเป็นประตูหน้าต่าง จนเป็นที่นิยมทั้งในดินแดนยุโรปและอเมริกา เมื่อไวนิลเป็นพลาสติกแล้วจะทนมาก เนื่องจากได้รับการออกแบบสูตรมาเพื่อการใช้งานภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาบานเลื่อน และเนื่องมาจาก WINDSORเป็นของซื้อของขายที่เกิดเองในเมืองไทย โดยเครือปิโตรเคมีภัณฑ์ ของ SCG GROUP จึงมีการฟื้นฟูสูตรให้มีความกลมกลืนกับภาวะอากาศร้อนชื้นเช่นไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

    No related posts found

Related Search

Speak Your Mind