สัญญาเช่าคอนโด : เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

การจะซื้อ จะขาย หรือเช่าสินทรัพย์ทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีการทำสัญญาด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้เช่า และผู้ให้เช่า เพื่อที่จะได้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แสดงต่อกันหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น โดยในการทำสัญญาบางอย่างอาจจะต้องมีพยานเป็นส่วนหนึ่งของการทำสัญญาด้วยก็ได้ ซึ่งหากมีการทำสัญญาเกิดขึ้นกันทั้งสองฝ่ายก็จะมีผลทางกฎหมายทันที หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาหรือไม่ทำตามสัญญาที่ได้ทำการไว้ อีกฝ่ายสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ในวันนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ทราบข้อกฎหมายบางเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเช่าคอนโดที่ท่านอาจจะไม่รู้มาเป็นกรณีตัวอย่างกัน ลองไปชมกันดูครับ

กรณีตัวอย่างในเรื่องของ : เช่าห้องในคอนโด ไม่ได้ทำสัญญาเช่า
ถาม : คือผมรู้จักกับเจ้าของห้องเช่าคอนโด ฯ จึงไม่ได้ทำสัญญาเช่า ต่อมาผมมีปัญหาเรื่องเงินจึงขอผัดผ่อน ค่าเช่ามาเรื่อย ๆ อยากทราบว่าเขาจะมาล็อคห้องไม่ให้เราเข้าไปได้หรือไม่

ตอบ : การเช่าที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือไม่สามารถบังคับกันได้ ดังนั้นผู้เช่าและผู้ให้เช่าจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน เมื่อผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าจึงมีสิทธิให้ออกจากห้องเช่าได้ทันที โดยผู้เช่ามิอาจอ้างสิทธิใดๆ ได้ ในกรณีที่เจ้าของห้องเช่ามาล็อคห้องไม่ให้ผู้เช่าใช้สามารถทำได้โดยไม่มีความผิดฐานบุกรุก ซึ่งจะต่างกับกรณีที่มีสัญญาเช่า แต่ค้างชำระค่าเช่า เมื่อผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาแล้วก็จะเข้าไปครอบครองทรัพย์สินทันทีโดยผู้เช่าไม่ออกหรือไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องเช่าไม่ได้ เพราะอาจมีความผิดฐานบุกรุกได้ ทางแก้ก็คือต้องฟ้องขับไล่ครับ

มาตรา 538 เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่นนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี

ขอขอบคุณ : http://www.peesirilaw.com
ขอขอบคุณ : ผู้ตั้งกระทู้- ทะเบียน , ผู้แสดงความคิดเห็น ลีนนท์

บทความที่เกี่ยวข้อง

    No related posts found

Related Search

Speak Your Mind