ทำไมต้องอยู่คอนโด


สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนตามไปด้วย นี่คือหลักความจริงที่ทุกคนย่อมทราบกันดี สิ่งแวดล้อมข้างต้นไม่ใช่แค่ธรรมชาติในต่างจังหวัด แต่ยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามยุคสมัย การขยายตัวของเศรษฐกิจย่อมตามมาด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความสะดวกรวดเร็วและง่ายมากขึ้นทางด้านการเดินทาง รวมไปถึงการเจริญของสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะ “คอนโดมีเนียม” [Read more...]